Karriera

Ne u kushtojmë rëndësi të veçantë atyre karakteristikave që e veçojnë një kandidat nga niveli mesatar, dhe që do t’i shtojë vlerat TÜV AUSTRIA Albania. Këto karakteristika bazohen në konceptin trekëndor:

 Aftësi- Objektiva- Karakter

 TÜV AUSTRIA Albania është në kërkim të njerëzve që karakterizohen nga:

  • Nivel i lartë kualifikimi
  • Profesionalizëm
  • Përgjegjshmëri e lartë
  • Interes për trajnim të vazhdueshëm
  • Shpirt Skuadre

Ju falënderojmë për interesin tuaj në TÜV AUSTRIA Albania.

Mund të dërgoni CV-në tuaj:

  • përmes postës elektronike në: info@tuv.al
  • përmes postës në adresën: Rr. Ibrahim Rugova, Nd. Leskova, Kati 7, Zyra 30, Kutia Postare 1019, Tiranë, duke specifikuar “Divizioni i Burimeve Njerëzore”.