• Ballina
  • Përmbledhje
  • Të reja
  • SWISSMED riçertifikohet nga TÜV AUSTRIA ALBANIA në përputhje me kërkesat e standardit ISO 9001:2015
 

Përmbledhje

SWISSMED riçertifikohet nga TÜV AUSTRIA ALBANIA në përputhje me kërkesat e standardit ISO 9001:2015
Të reja

09/11/2018

Swissmed Laboratory Solutions i beson sërisht TÜV Austria Albania për rinovimin e çertifikatës së tyre për Sistemet e Menaxhimit të Cilësisë ISO 9001:2015.

Themeluar në vitin 2007 në Tiranë, kompania është e përqendruar në sektorin e Shëndetësisë, kryesisht në fushën e Laboratoreve Klinik-Biokimik në Shqipëri, duke ofruar shërbim cilësor dhe krijuar një marrëdhënie të mirë e të besueshme me klientët e saj.