Përmbledhje

UDHËZUES PRAKTIK: MASAT PËR MBROJTJEN DHE SIGURINË USHQIMORE nga Covid-19
Të reja

25/04/2020

TÜV AUSTRIA Hellas në mbështetje të industrisë ushqimore, zinxhirit të furnizimit dhe sektorët e shitjes me pakicë, të prekur fort nga pandemia, ka hartuar një udhëzues konciz dhe praktik për të nxjerrë në pah pikat ku duhet të merren masa shtesë për sigurinë ushqimore në lidhje me rreziqet e mundshme që mund të lindin nga virusi SARS-CoV-2. Ky udhëzues përfshin kushtet themelore që kërkohen për të hartuar dhe mbajtur një mjedis të përshtatshëm dhe të sigurt për prodhimin, përpunimin, transportin dhe shitjen e ushqimit.