Përmbledhje

2 VITET E SUKSESIT DHE ZHVILLIMIT TË VAZHDUESHËM PËR TUV AUSTRIA ALBANIA - 24.12.2014

Këtë vit TÜV AUSTRIA ABANIA feston dy vjetorin e pranisë s...

Çertifikimi i TIRANA BANK - 29.10.2014

Pas çertifikimit të suksesshëm gjatë vitit 2012-2013 t&e...

Pjesëmarrja në Këshillin e Sigurisë Rrugore - 22.10.2014

Që prej muajit Dhjetor 2013, TÜV AUSTRIA Albanai është an&...

Trajnimet - 02.10.2014

Duke filluar që nga muaji Qershor 2013, TÜV AUSTRIA ALBANIA hapi zyr...

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12