Përmbledhje

EVITA iu bashkua TÜV Austria Albania! - 11.05.2018

Kemi kënaqësinë të njoftojmë çertifikimin e ko...

Erisoni Company zgjodhi TÜV Austria Albania për certifikimin sipas ISO 9001. - 30.04.2018

TÜV Austria Albania përfundoi me sukses certifikimin e Erisoni Compa...

Një kompani e re është bashkuar me ne! - 19.04.2018

TÜV Austria Albania përfundoi me sukses certifikimin e kompanisë...

Trajnim për Sistemet e Menaxhimit të Energjisë ISO 50001, Auditor i Brendshëm - 15.03.2018

TÜV Austria Academy ka kënaqësinë të shpallë trajn...

Trajnimi për Auditues Udhëheqës për Sistemet e Menaxhimit Mjedisor (ISO 14001:2015) - 12.03.2018

TÜV AUSTRIA ACADEMY përfundoi me sukses trajnimin me titull "Auditues Udhëheqës p&...

Trajnim për Sistemin e Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit, Auditor i Brendshëm sipas standardit ISO 27001:2013 - 27.02.2018

TÜV Academy ka kënaqësinë të shpallë trajnimin e ardhshëm në Sistem...

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>