Përmbledhje

TÜV AUSTRIA Albania çertifikoi kompaninë ALFA Sh.A në përputhje me kërkesat e standarteve nërkombëtare ISO 9001:2008 dhe FSSC22000. - 14.03.2017

TÜV AUSTRIA Albania çertifikoi me sukses një nga kompanitë më t...

TÜV AUSTRIA Albania çertifikoi kompaninë JUBICA SH.P.K në përputhje me kërkesat e standartit ISO 50001:2011. - 07.03.2017

Një tjetër kompani shqipëtare, JUBICA SH.P.K ka implementuar dhe është &...

Jemi transferuar! - 01.03.2017

TÜV AUSTRIA ALBANIA ka zyra të reja! Ju mund të na gjeni në ...

TÜV AUSTRIA ALBANIA iu dha e drejta për çertifikimin e Bankës ProCredit në Shqipëri, në përputhje më kërkesat e standartit ISO 14001:2015, Sistemi i Menaxhimit Mjedisor. - 24.02.2017

TÜV AUSTRIA ALBANIA ka përfunduar me sukses ç...

TÜV AUSTRIA Hellas është akredituar si trupë çertifikuese për Linjën e Kontrollit FSC® për 14 shtete. - 22.02.2017

TÜV AUSTRIA GROUP ka marrë vendimin strategjik për përmbushjen e kusht...

TÜV AUSTRIA ALBANIA çertifikon hotelin “The Plaza Tirana” në përputhje me kërkesat e standarteve ndërkombëtare ISO 9001:2015, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 & ISO 22000:2005. - 20.02.2017

“The Plaza Tirana ”, Hoteli më i ri, luksoz, nderkombëtar në qyt...

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>