Përmbledhje

Titulli New - 10.05.2021

New Përshkrimi

Rreziku i garantuar nga mungesa e çertifikimit ISO - 21.09.2015

Fjala kyçe për shmangien e aksidenteve në veprimet e përditshmërisw ësht&eu...

Prezantim rreth tranzicionit të standardeve ISO - 24.07.2015

TÜV AUSTRIA Albania & TÜV AUSTRIA Hellas në Janar 2015 organizuan një event të...