Anëtarësimet

SHOQATA E BIZNESIT GREK NË SHQIPËRI

Çertifikatë Anëtarësie

Νο. 0123                                                                                                               

Për vitin 2014

 

ASA                                                                                                                                 

Shoqata Austriake në Shqipëri

Çertifikatë Anëtarësie

17.05.2013

 

Dhoma Amerikane e Tregtisë në Shqipëri

Çertifikatë Anëtarësie

No. 675                                                                                               

Anëtarë që në: Gusht 2013

Skadon më: Gusht 2015

 

FIAA                                                                                                              

Shoqata e Investitorëve në Shqipëri 

Çertifikatë Anëtarësie

No. ATV 148/2014