Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Akreditimet

TÜV AUSTRIA, është akredituar nga Sistemi Grek i Akreditimit (E.SY.D.) si Organ i vlerësimit të konformitetit që kryen veprimtari në fushat e Inspektimit, Çertifikimit dhe Auditimit Teknik.

Gjithashtu organizata jonë është e Akredituar dhe/ose e njohur nga organe të tjera, sikurse janë: ACCREDIA, ASI, APMG, GLOBALGAP, IFS, IRCA (për shërbimet e trajnimit), etj. Për më tepër, TÜV AUSTRIA është një Organ i Njohur në Bashkimin Evropian, me Numrin e Njoftimit 0906.

Në vijim mund të shikoni informacion më të detajuar dhe të përditësuar në lidhje me Akreditimet e trupës tone.