Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Përgjegjësia Sociale e Korporatës

PËRGJEGJËSIA SHOQËRORE E KORPORATËS / DEGJIM DHE OFROJMË

Një nga vlerat dhe parimet themelore të funksionimit të TÜV AUSTRIA in Albania është duke kontribuar në përparimin dhe mirëqenien e shoqërisë.

Duke adoptuar këto parime, është zhvilluar një kulturë korporative e cila ka çuar në synimin e TÜV AUSTRIA in Albania për të operuar me Përgjegjësi në të gjithë sektorët që janë shtylla të zhvillimit të qëndrueshëm dhe përfshijnë tregun, punonjësit, shoqërinë në tërësi dhe mjedisin.

Në TÜV AUSTRIA in Albania ne kemi mësuar të dëgjojmë nevojat tona, të bashkëqytetarëve tanë dhe mjedisin dhe për të OFRUAR.

  • Ne kontribuojmë në uljen e papunësisë duke punësuar personel.
  • Ne kontribuojmë në mbështetjen e një shoqërie të bazuar në dije dhe zhvillim nëpërmjet praktikave që u ofrohen studentëve të Instituteve të Arsimit të Lartë dhe Instituteve të Arsimit të Lartë Teknologjik, dhe përmes Tutorialeve për çështje që lidhen me aktivitetet e kompanisë sonë të ofruara falas për studentët pasuniversitar.
  • Ne investojmë pandërprerë në kapitalin tonë njerëzor, duke siguruar edukimin e tyre të vazhdueshëm dhe zhvillimin personal, dhe duke ofruar përfitime të rëndësishme, si Ushqimi, Arsimi, Argëtimi, etj.
  • Ne mbështesim grupet sociale vulnerabël përmes aktiviteteve tona “Dhuroje”, dhurimit të gjakut dhe pazarit.
  • Ne mbrojmë mjedisin përmes veprimeve mjedisore si ripyllëzimi dhe riciklimi.
  • Ne mbështesim kulturën dhe sportin tonë duke marrë pjesë vazhdimisht në ngjarje atletike dhe kulturore që zhvillohen për kauza të denja.

Si një “qytetar” i përgjegjshëm ndaj shoqërisë gjatë gjithë rrugëtimit tonë, TÜV AUSTRIA in Albania ka treguar në praktikë shqetësimin dhe ndjeshmërinë e saj të vazhdueshme ndaj të gjitha çështjeve që lidhen me respektimin e vlerave njerëzore, zhvillimin e shoqërisë, mbështetjen e sipërmarrjes, shpëtimin dhe ruajtjen e kulturës. edukimin e vazhdueshëm, kontributin në art e letra, si dhe mbrojtjen e mjedisit.

Sepse “Certifikimi është çështje kulture!”