Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Konferenca Vjetore për Certifikimin e Sistemeve të Menaxhimit

October 4, 2022

Në datat 29-30 Shtator, ekipi i TÜV AUSTRIA ALBANIA, sëbashku me kolegë nga 27 vende të ndryshme të botës, morrën pjesë në konferencën vjetore për certifikimin e sistemeve të menaxhimit.

Përgjatë eventit, u disktua dhe u shkëmbyen ide lidhur mënyrat dhe praktikat më të mira, të ndjekura për ta përmirësuar në mënyrë të vazhdueshme këtë veprimtari.

I gjithë organizimi nuk do kishtë qenë kaq i mirë strukturuar në çdo detaj, pa kujdesin e kolegëve të TÜV AUSTRIA Iberia.