Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Një kompani e re është bashkuar me ne!

April 19, 2018

TÜV AUSTRIA Hellas Ltd (Dega Shqiperi) përfundoi me sukses certifikimin e kompanisë STS Development (GTG Living Water) në përputhje me kërkesat e standardeve ndërkombëtare ISO 9001: 2015 dhe ISO 22000: 2005.

Nga mali i lartë i pacenuar i Dhëmbelit rrjedh një ujë i pastër malor. Nga rrjedhja përmes shkëmbit të pasur me kalcium dhe minerale, kompania ambalazhon pastërtinë e Ujit të Gjallë në burimin pranveror të Bambullit duke përdorur teknologjinë më të fundit gjermane.

STS Development duke qenë e certifikuar sipas ISO 22000 siguron një nivel të lartë besimi për konsumatorët. Ata mund të jenë të sigurt se kompania që ata blejnë ofron masat e menaxhimit të sigurisë në vend për të mundësuar sigurinë dhe cilësinë e produktit të tyre.

TÜV AUSTRIA Hellas Ltd (Dega Shqiperi) gjithnjë në shërbim të klientëve për cilësi dhe siguri të garantuar!