Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Metodologjia 3P – Prodhimi, Përgatitja, Procesi

Përshkrimi i Detajuar

Programi inovativ i trajnimit, metoda 3P – Procesi i përgatitjes së hapësirës/prodhimit të fabrikës për të përcaktuar hapësirat dhe mjetet që do të përdoren në shtrirjen e tyre optimale (përgatitja e prodhimit të ri).

Metodologjia 3P është një mjet i fuqishëm për të kapur një pamje të madhe se si një produkt ose një seri procesesh duhet të dizajnohet dhe të funksionojë në mënyrë efikase (me kosto të ulët, pa kohë të humbur, efikasitet, shfrytëzimi i hapësirës). 3P udhëzon ekipet përmes procesit krijues të gjenerimit të ideve, më pas vlerëson idetë dhe vendos për një që do të zbatohet.

Ky program i drejtohet stafit dhe drejtuesve të niveleve të ulëta dhe të mesme të hierarkisë së çdo kompanie.Ai gjithashtu ka të bëjë me punonjësit të cilëve u është caktuar përgjegjësia për kryerjen e detyrave specifike dhe efikasitetin e proceseve të përcaktuara.

Çfarë ofron programi i trajnimit ?

Qëllimi:

Cila është procedura e pjesëmarrjes ?

Kontakt :

Telefon: +355 4 45 00 523/4

Email: tuvacademy@tuv.al