Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Metodologjia 5S

Përshkrimi i Detajuar

Metoda 5S, e krijuar dhe zbatuar fillimisht nga Kompania Toyota Motor, bazohet në praktikat e zakonshme të pastërtisë dhe rregullimit në vendin e punës përmes pesë parimeve të:

Është një metodë e standardizuar që, kur zbatohet siç duhet, krijon dhe mirëmban një vend pune të organizuar, të sigurt, të pastër dhe efikas.

Ai përmirëson inspektimin vizual dhe e bën të qartë dhe lehtësisht të zbulueshëm çdo proces jokonformiteti.

Redukton shumë forma të mbeturinave, redukton lëvizjet e tepërta dhe humbjen e kohës, çdo gjë ka një vend dhe një vend për gjithçka, përmirëson sigurinë, përmirëson efikasitetin.

Kohëzgjatja: 24 orë

Çfarë ofron programi i trajnimit ?

Qëllimi

Cila është procedura e pjesëmarrjes ?

Kontakt :

Telefon: +355 4 45 00 523/4

Email: tuvacademy@tuv.al