Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Certifikimi BRC Standardi Global për Sigurinë Ushqimore

Përshkrim i shkurtër

STANDARDI GLOBAL PËR SIGURINË USHQIMORE BRC është një Standard Privat për certifikimin e sigurisë ushqimore dhe cilësinë dhe menaxhohet nga Konsorciumi Britanik i Shitjes me Pakicë (BRC).

Standardi përcakton kërkesat për prodhimin, përpunimin dhe paketimin e ushqimit të markës së vet ose të markës së klientit, lëndëve të para ose përbërësve ushqimorë, produkteve të prodhimit parësor si frutat dhe perimet dhe ushqimin për kafshët shtëpiake. BRC njihet nga Iniciativa Globale e Sigurisë Ushqimore (GFSI).

Përshkrimi i detajuar

BRC Food është një standard i njohur ndërkombëtarisht i cilësisë dhe sigurisë së ushqimit që përfshin rregulla për:

Cila është procedura e certifikimit ?

TÜV AUSTRIA në bashkëpunim me organizatën britanike të certifikimit Micron2, të njohur ndërkombëtarisht dhe të akredituar nga UKAS, ofron shërbime auditimi dhe certifikimi, me auditorë të certifikuar grekë.

Cilat janë përfitimet e certifikimit ?

Standardi përcakton kërkesat për prodhimin, përpunimin dhe paketimin e:

Cilat janë përfitimet e certifikimit ?

Certifikimi sipas Standardit BRC Food i jep vlerë të shtuar një organizate, pasi ai:

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.