Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Markimi CE për Ashensorët e Rinj.

TÜV AUSTRIA ofron shërbimet e mëposhtme lidhur me inspektimin/certifikimin për instalimin e ashensorëve të rinj.

1. Verifikimi i njësisë (Aneksi VIII i Direktivës 2014/33/BE), duke përfshirë inspektimin e projektimit të ashensorit.

2. Inspektimi përfundimtar (Aneksi III i Direktivës 2014/33/BE) zbatohet për ashensorët e rinj që janë prodhuar në përputhje me modelet e ashensorit që i janë nënshtruar ekzaminimit të tipit BE.

TÜV AUSTRIA është një organ i akredituar për procedurat e mësipërme nga Sistemi Grek i Akreditimit (E.SY.D), si dhe një Organ i Njohur i Bashkimit Evropian, me nr. 0906.

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.