Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Certifikimi i Produkteve CE

Përshkrim i Shkurtër

TÜV AUSTRIA është aktive në fushën e produkteve të Certifikimit CE dhe bashkëpunon për këtë qëllim me kompaninë mëmë, TÜV AUSTRIA, sa herë që është e nevojshme.

Përshkrimi i Detajuar

Inspektimi kryhet nga personel me përvojë dhe i trajnuar siç duhet dhe lëshohet një Certifikatë që tregon pajtueshmërinë e pajisjes me Direktivën Evropiane në fuqi.

TÜV AUSTRIA është një Organ i Njohur i Bashkimit Evropian (numri i njoftimit: 0906) për direktivat e mëposhtme:

ndërsa kompania mëmë, TÜV AUSTRIA, është gjithashtu një Organ i Njoftuar i Bashkimit Evropian (numri i njoftimit: 0408) për Direktivën 2010/35/EU (Pajisje me presion e transportueshme).

Kujt i Drejtohet ?

Prodhuesve të pajisjeve nën presion

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.