Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Certifikimi i Sistemeve të Menaxhimit të Sigurisë Ushqimore Sipas FSSC 22000

Përshkrim i shkurtër

Fondacioni për Certifikimin e Sistemit të Sigurisë Ushqimore 22000 (FSSC 22000) ofron një skemë të plotë certifikimi për Sistemet e Menaxhimit të Sigurisë Ushqimore (FSMS) dhe menaxhohet nga Fondacioni jo-fitimprurës për Çertifikimin e Sigurisë Ushqimore me bazë në Hollandë.

Skema bazohet në standardin ISO 22000 për “Sistemet e menaxhimit të sigurisë ushqimore – Kërkesat për çdo organizatë në zinxhirin ushqimor”, specifikimet teknike për Programet Paraprake (PRP) specifike për sektorin dhe kërkesat shtesë të Skemës.

FSSC 22000 njihet nga Iniciativa Globale e Sigurisë Ushqimore (GFSI).

Përshkrimi i detajuar

FSSC 22000 ofron një model të plotë certifikimi që mund të zbatohet në të gjithë zinxhirin e furnizimit ushqimor, në sektorë ku ka specifikime teknike për parakushtet, p.sh. Në prodhimin, përpunimin e ushqimeve dhe përbërësve, në materialet e paketimit të ushqimit, katering, transport, magazinim, etj.

Skema FSSC 22000 përbëhet nga:

Cila është procedura e certifikimit ?

Për të arritur certifikimin sipas skemës FSSC 22000, një biznes duhet të plotësojë kërkesat e ISO 22000, specifikimet teknike për programet paraprake (Praktikat e Mira të Prodhimit dhe Praktikat e Mira të Higjienës) si dhe kërkesat shtesë të skemës FSSC 22000 (mbrojtja e ushqimit, mashtrimi ushqimor, menaxhimi i alergjenëve, etj.)

Bizneset e përpunimit dhe prodhimit të ushqimit të certifikuara tashmë sipas ISO 22000 duhet vetëm të rishikojnë sistemin për të përfshirë specifikimet teknike dhe kërkesat shtesë të nevojshme për të përmbushur kërkesat e Skemës FSSC 22000.

Cila është fusha e aplikimit të standardit ?

Ky certifikim është për të gjitha bizneset që prodhojnë ose përpunojnë ushqime, aditivë dhe përbërës ose materiale paketimi të ushqimit, ose që janë të përfshirë në katering, pavarësisht nga madhësia apo kompleksiteti i tyre.

Cilat janë përfitimet e certifikimit ?

Certifikimi sipas Skemës FSSC 22000 i jep vlerë të shtuar një organizate, pasi ai:

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.