Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Menaxhimi i Ankesave dhe Kënaqësia e Klientit | ISO 10002:2014

Përshkrimi i detajuar

Programi i trajnimit plotëson kërkesat në lidhje me menaxhimin – kënaqjen e ankesave nga klientët, sipas standardit ISO 10002.

Ai u drejtohet drejtuesve të menaxhmenteve të kompanive, departamenteve të marketingut, menaxherëve të një numri të madh klientësh dhe, në përgjithësi, atyre që dëshirojnë të marrin një njohuri gjithëpërfshirëse dhe cilësore për atë menaxhim.

Kërkesat e standardit ISO 10002 janë analizuar dhe teknikat janë paraqitur për të udhëhequr procesin e trajtimit të ankesave në lidhje me produktet ose shërbimet e një biznesi/organizate, duke përfshirë planifikimin, projektimin, funksionimin, mirëmbajtjen dhe përmirësimin e procesit.

Çfarë ofron programi i trajnimit?

Objektivat e trajnimit fokusohen në:

Cila është procedura e pjesëmarrjes?

Kontakt

Telefon: +355 4 45 00 523/4

Email: tuvacademy@tuv.al