Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Produkte të Kompostueshme, të Biodegradueshme, me Bazë Biologjike (OK Compost, OK Biograde, Seedling)

Përshkrim i Shkurtër

Prodhimi global i mbetjeve plastike është rritur në dekadat e fundit dhe mbetjet plastike tani përbëjnë 60 deri në 80 për qind të mbetjeve të hedhura në det. Në të njëjtën kohë, emetimet e CO2 po rriten vazhdimisht. Edhe pse vitet e fundit kemi parë një rënie të lehtë në shpejtësinë me të cilën po rritet përqendrimi i CO2 në atmosferë, ne jemi ende shumë larg nga reduktimi i emetimeve.

Bioplastika është plastikë që vjen nga burime të ripërtëritshme të biomasës, si yndyrat dhe vajrat bimore, derivatet e sheqerit, niseshteja e misrit, celuloza, kashta, druri, mbetjet ushqimore, nënproduktet bujqësore, etj. Në të kundërt, plastika e zakonshme vjen nga burime të papërtëritshme si p.sh. si naftë ose gaz natyror.

Të gjitha plastikat janë të degradueshme, por për shkak se ato mund të ndahen në grimca mikroskopike ose pluhur, kjo nuk do të thotë se ato do të kthehen ndonjëherë në natyrë.

Cikli nga bimët tek prodhimi i produktit përfundimtar dhe nga biodegradimi në kthimin në natyrë ndahet në dy faza

TÜV AUSTRIA ka skema të veçanta certifikimi për secilën nga dy fazat:

Përshkrimi i Detajuar

Tregu aktual i bioplastikës karakterizohet nga një normë dinamike rritjeje dhe diversifikim i fortë. Por sa e biodegradueshme dhe sa e kompostueshme është plastika? Skemat e certifikimit për biodegradueshmërinë dhe kompostueshmërinë e plastikës i përgjigjen kësaj pyetjeje. OK Compost është sistemi më i mirë i certifikimit të bioplastikës i njohur globalisht.

Skema e certifikimit OK Compost përfshin kategoritë e mëposhtme:

Paketimet ose produktet që mbajnë etiketën OK kompost INDUSTRIAL janë të garantuara të jenë të biodegradueshme në një fabrikë kompostimi industrial. Kuadri i vetëm i referencës për programin e certifikimit është standardi i harmonizuar EN 13432: 2000. Çdo produkt që mban këtë etiketë është në përputhje me direktivën evropiane 94/62/EC për paketimin dhe standardin e harmonizuar EN 13432:2000. TÜV AUSTRIA është gjithashtu një organ certifikues i autorizuar nga Shoqata Evropiane e Bioplastikës për të dhënë logon e Fidanëve për produktet në përputhje me standardin EN 13432.

Për shkak të sasisë më të vogël të mbetjeve, temperatura e kompostimit është dukshëm më e ulët dhe më pak e qëndrueshme se në një mjedis kompostimi industrial. Kjo është arsyeja pse është një proces më i vështirë dhe më i ngadalshëm.

TÜV AUSTRIA iu përgjigj kësaj sfide duke zhvilluar OK COMPOST HOME për të siguruar biodegradueshmëri të plotë në dritën e kërkesave specifike, edhe në kompostimin në kopshtin tuaj.

Si rezultat i rritjes së ndërgjegjësimit mjedisor, ka një treg në rritje për produktet e bazuara në lëndët e para të rpërtëitshme. Dhe ky motivim i ndërgjegjshëm për mjedisin nga ana e klientëve është pikërisht arsyeja pse ekziston nevoja për një garanci të pavarur dhe cilësore të rpërtëritjes së lëndëve të para. Certifikimi “OK biobazuar” i përgjigjet kësaj nevoje.

Bazuar në përqindjen e specifikuar të lëndëve të para të rinovueshme (% me bazë biologjike), produkti mund të certifikohet si me bazë bio me një yll, me bazë bio me dy yje, me bazë bio me tre yje ose me katër yje me bazë bio.

Cila është procedura e certifikimit ?

Kujt i Drejtohet ?

Certifikimi OK COMPOST është projektuar për një gamë të gjerë produktesh me jetëgjatësi të shkurtër dhe të gjatë. Të gjitha nivelet duhet të jenë të certifikuara që produkti përfundimtar të certifikohet.

Cilat janë përfitimet e certifikimit ?

Aplikimi dhe certifikimi në përputhje me standardin OK COMPOST mund t’i japë vlerë të shtuar një organizate duke:

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.