Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Pompat e Betonit – Parimet Themelore

Përshkrimi i Detajuar

POMPAT E BETONITE—PARIMET THEMELORE

Programi i trajnimit ka një kohëzgjatje prej 16 orësh dhe seksionet që do të analizohen janë si më poshtë:

Ai u drejtohet Operatorëve dhe Ndihmësve Të Pompave, Inxhinierëve Të Sigurisë, Teknikëve Të Mirëmbajtjes, Instaluesëve, Mirëmbajtësve, Inspektorëve si Inxhinier Të Pavarur që dëshirojnë të marrin njohuritë bazë për sa i përket fushës së veprimtarisë.

Pas përfundimit të programit të trajnimit, jepet një Certifikatë Pjesëmarrjeje nga TÜV AUSTRIA ACADEMY.

Cila është procedura e pjesëmarrjes ?

Kontakt :

Telefon: +355 4 45 00 523/4

Email: tuvacademy@tuv.al