Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Hyrja në Hapësirë të Kufizuar

Përshkrimi i Detajuar

Kursi është projektuar për çdo person në një kompani/hapësirë ​​pune që operon brenda ose rreth hapësirave të mbyllura

Kandidatët do të jenë në gjendje të kuptojnë dhe identifikojnë llojet e hapësirave të mbyllura, duke përfshirë lejen e kërkuar, të identifikojnë rreziqet që gjenden zakonisht në hapësirat e mbyllura, duke përfshirë rreziqet atmosferike dhe fizike.

Identifikoni rolet dhe përgjegjësitë e hyrjes dhe shoqëruesit, aplikoni një sistem të sigurt nëse punoni dhe vlerësimin e rrezikut dhe aktivitetet emergjente duke përfshirë hierarkinë e shpëtimit dhe sistemin bazë të mbështetjes së jetës.

Hyrja e kursit. Rregulloret dhe kërkesat

Cila është procedura e pjesëmarrjes ?

Kontakt :

Telefon: +355 4 45 00 523/4

Email: tuvacademy@tuv.al