Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Çmimet Efektive. Strategjia dhe Taktika

Përshkrimi i Detajuar

Qëllimi – Përfitimet

Structure plotësisht e specializuar dhe lënda e programit i prezanton pjesëmarrësit me thelbin dhe sekretet e çmimeve. Nëpërmjet shumë aplikimeve praktike, ata do të kuptojnë natyrën shumëdimensionale të çmimeve dhe do të fitojnë “vizionin”, njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për të: të inkorporojnë në çmimet e tire “Vlera” që duhet paguar nga klienti ata negociojnë në mënyrë efektive duke ndryshuar bindjet e klientëve për çmimin në avantazhin e tyre përdorni “armën” e çmimit në mënyrë strategjike dhe jo “reactive” për të kapërcyer problemet e përkohshme vlerësojnë implikimet financiare të vendimeve të tyre ata dallojnë kur ka kuptim të konkurrosh për çmimin dhe kur jo ata i përgjigjen në mënyrë inteligjente dhe flexsibile konkurrencës së çmimeve.

Kohëzgjatja: 6 orë

Çfarë ofron programi i trajnimit ?

Temat e trajnimit

Cila është procedura e pjesëmarrjes ?

Kontakt :

Telefon: +355 4 45 00 523/4

Email: tuvacademy@tuv.al