Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Gatishmëria për Raste Emergjencash

Detailed Description

Ky trajnim u mundëson kompanive të ofrojnë shërbime të nivelit të lartë duke trajnuar stafin e tyre në menaxhimin e situatave emergjente.

Kohëzgjatja e seminarit: 2 ditë

Çfarë ofron programi i trajnimit ?

Programi i trajnimit ka për qëllim:

ZJARR

Siguria nga zjarri i ndërtesave Siguria nga zjarri dhe trajtimi emergjent Zjarri gjatë orëve të natës Përdorimi i aparateve për fikjen e zjarrit (ushtrim praktik) Evakuimi i ndërtesave Pikat e montimit – Klienti – Menaxhimi i vizitorëve Plani i emergjencës Stërvitja e evakuimit të ndërtesës.

TËRMET

Dita e 2-të

Cila është procedura e pjesëmarrjes ?

Kontakt :

Telefon: +355 4 45 00 523/4

Email: tuvacademy@tuv.al