Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Inteligjenca Emocionale në Biznes

Përshkrimi i Detajuar

Programi ofrohet në formën e mësimit modern në distancë, nëpërmjet platformës elektronike të TÜV AUSTRIA ACADEMY.

Akademia TÜV AUSTRIA në bashkëpunim me Charisma Academy prezantojnë programin e mirënjohur arsimor “INTELIGJENCA EMOCIONALE”. Ky program specifik ofron trajnime gjithëpërfshirëse për të gjithë ata që janë të interesuar të rrisin inteligjencën e tyre emocionale dhe të përvetësojnë mjetet për të krijuar një mjedis më të mirë pune dhe marrëdhënie më të shëndetshme sociale dhe personale.

Të gjithëve na kanë mësuar në shkollë dhe më vonë në jetë se çfarë do të thotë “inteligjencë” dhe se si një person i zgjuar mund të sjellë rezultate më të mira në jetën e tij profesionale dhe personale. Megjithatë, kërkimet e viteve të fundit tregojnë se kriteri më i rëndësishëm për suksesin e shumicës së njerëzve në jetë është diçka që quhet Inteligjenca Emocionale, e cila nuk mësohet në arsimin bazë, por formohet kryesisht nga përvojat tona dhe nga vendimet e përditshme që marrim. .

Personi që investon dhe rrit vazhdimisht Inteligjencën e tij Emocionale nuk është ai që merret me emocionet e tij, por me kuptimin dhe menaxhimin e dinamikave që ndodhin brenda një grupi shoqëror. Qoftë një mjedis pune apo një mbledhje shoqërore, individi është në gjendje të vlerësojë njerëzit përreth tij dhe duke përdorur këtë lloj të veçantë inteligjence, të perceptojë realitetin që secili prej tyre po përjeton dhe të zbusë çdo vështirësi në komunikimin me njëri-tjetrin, me rezultatin përfundimtar që ai ose ajo rrit gjithnjë e më shumë “vlerën” e tij.

Kohëzgjatja: 4 orë

Çfarë ofron programi i trajnimit ?

Qëllimi:

Ky program u drejtohet drejtuesve të Drejtorive të Përgjithshme, Departamentit të Shitjeve dhe Marrëdhënieve me Publikun, menaxherëve të vlerësimit dhe rekrutimit të stafit, si dhe njerëzve që merren me çështje të përgjegjësisë së korporatës, burimeve njerëzore dhe marrëdhënieve të partneritetit.

Cila është procedura e pjesëmarrjes ?

Kontakt :

Telefon: +355 4 45 00 523/4

Email: tuvacademy@tuv.al