Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

EN ISO 13485:2016 – Sistemet e Menaxhimit të Cilësisë së Pajisjeve Mjekësore

Përshkrim i Shkurtër

ISO 13485:2016 specifikon kërkesat për sistemin e menaxhimit të cilësisë që duhet të zbatohet nga organizatat që operojnë në industrinë e pajisjeve mjekësore.

Përshkrimi i Detajuar

Ky standard specifikon kërkesat e Sistemit të Menaxhimit të Cilësisë për kompanitë aktive në projektimin, prodhimin, shitjen, instalimin dhe shërbimin e pajisjeve mjekësore. Ky standard:

Duhet të theksohet se ky standard nuk ndjek strukturën e Aneksit SL të përdorur në versionet e reja të ISO 9001:2015 dhe ISO 14001:2015.

Cila është procedura e certifikimit ?

Kujt i Drejtohet ?

Ky certifikim është krijuar për të gjitha bizneset që operojnë në industrinë e pajisjeve mjekësore.

Cilat janë përfitimet e certifikimit ?

Përparësitë e aplikimit dhe certifikimit të një Sistemi të Menaxhimit të Cilësisë ELOT EN ISO 13485 përmblidhen si më poshtë:

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.