Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Punonjësi i Sektorit të Ushqimit dhe Pijeve (Kamerier në Restorant / Bar / Konferenca)

Kujt i Drejtohet ?

Ky certifikim është dizenjuar për stafin e shërbimit që ka njohuri lidhur me teknikat e restoracionit dhe rregullat e gastronomisë/administrimit të verës dhe që punon në ndërmarrjet e shërbimit të ushqimit (hotele, restorante, biznese katering, bare, klube, kafene, etj.).

Procedurat e Certifikimit :

Procesi i ekzaminimit konsiston në një testim teorik dhe praktik.

Pas përfundimit me sukses të provimeve (pjesa teorike dhe praktike), profesionistit i lëshohet një certifikatë përputhshmërie me vlefshmëri 5 vjeçare.

Procedura e Certifikimit për këtë specializim është e Akredituar nga Sistemi Grek i Akreditimit, në përputhje me kërkesat e Standardit Ndërkombëtar ISO/IEC 17024.

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.