Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Planifikuesi i Parashikimit Dhe i Kërkesës

Përshkrimi i Detajuar

Rendi i ri i gjërave i ka detyruar shitësit me pakicë, shitësit me shumicë, prodhuesit, shpërndarësit, prodhuesit dhe bizneset e tregtisë elektronike të jenë shumë të varura nga planifikimi i kërkesës dhe vetëm fitimprurës dhe të qëndrueshëm nëse bizneset përmirësojnë vazhdimisht strategjitë e planifikimit të kërkesës dhe saktësinë e tyre të llogaritjes. Kjo është arsyeja pse ata shpenzojnë shumë kohë (kosto operacionale) për të studiuar dhe vlerësuar të dhënat, për të analizuar shitjet dhe për të përmirësuar parashikimin e kërkesës dhe saktësinë e planifikimit të kërkesës.

Pra, ne duhet të përcaktojmë se çfarë është parashikimi i kërkesës, planifikimi dhe cili është ndryshimi midis tyre. Kur i referohemi një parashikimi të kërkesës, flasim për një parashikim të sasisë së produktit që do të shitet, transportohet ose përdoret ndryshe gjatë një periudhe të caktuar kohore. Planifikimi i kërkesës është një proces i planifikimit të veprimeve të ardhshme, bazuar në një parashikim të bërë më parë. Përfitimet e parashikimit dhe planifikimit të saktë, natyrisht, përfshijnë parashikimin e asaj që klienti juaj do të kërkojë nga ju.

Në këto kohë të vështira ekonomike, shohim gjithnjë e më shumë kompani që i kushtojnë vëmendje parashikimeve dhe bizneset që përpiqen t’i bëjnë ato gjithnjë e më efikase për të ulur kostot dhe për t’i shërbyer më mirë klientit.

Kohëzgjatja: 16 orë

Çfarë ofron programi i trajnimit ?

Qëllimi

Cila është procedura e pjesëmarrjes ?

Kontakt :

Telefon: +355 4 45 00 523/4

Email: tuvacademy@tuv.al