Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
 • Albanian
  • English

Certifikimi i Zinxhirit të Kujdestarisë FSC®

Përshkrim i shkurtër

Standardi FSC® Zinxhiri i Kujdestarisë siguron kërkesat minimale të menaxhimit dhe të prodhimit për të vërtetuar se produktet pyjore të blera, të etiketuara dhe të shitura – si të certifikuara sipas FSC- nga një kompani vijnë nga pyje të menaxhuara mirë, burime të kontrolluara, materiale të rikuperuara ose një përzierje e këtyre, dhe se pretendimet që ato mbartin janë të ligjshme dhe të sakta.

Përshkrimi i Detajuar

Që një produkt të marrë pretendimin FSC®, duhet të ketë një zinxhir të pandërprerë biznesesh të certifikuara që mbulon çdo ndryshim në pronësinë ligjore, nga pylli i certifikuar ose pika e rikuperimit deri te shitja e produktit përfundimtar me etiketën FSC dhe pretendimin përkatës në dokumentet e shitjes.

TÜV AUSTRIA ofron shërbime certifikimi të akredituara për të gjitha bizneset në zinxhirin e kujdestarisë, në përputhje me standardet e Zinxhirit të Kujdestarisë FSC®. Kodi i licencës: FSC® A000540. Shih certifikatën e akreditimit ASI-ACC-079.

Cila është procedura e certifikimit ?

Ju mund ta shkarkoni Rregulloren e Certifikimit këtu. Rregullorja përmban informacion mbi procesin e auditimit, dhënien dhe mirëmbajtjen e certifikimit, trajtimin e pakënaqësive dhe ankesave.

Kostoja e auditimit varet nga numri i orëve të punës që kërkohen nga kompleksiteti i organizatës.

Kostoja e auditimit nuk përfshin kostot/tarifat vjetore të menaxhimit të pronarit të skemës. Shuma e këtyre kostove/tarifave varet nga qarkullimi i kompanisë në fushën e certifikimit sipas politikës së zbatueshme të Këshillit të Administrimit të Pyjeve ®.

Plotësoni aplikimin.

Kujt i Drejtohet ?

Certifikimi FSC ® Zinxhiri i Kujdestarisë u drejtohet këtyre sektorëve:

 1. Përpunimi dhe prodhimi i produkteve të drurit
 2. Prodhimi i pulpës, letrës dhe produkteve të letrës
 3. Prodhimi i paketimit
 4. Prodhimi i produkteve nga produkte të ricikluara me bazë druri ose letre
 5. Kompanitë që rikuperojnë materiale të ricikluara nga druri ose letra
 6. Shërbimet e printimit të drurit ose letrës
 7. Tregtimi me shumicë i llojeve të mësipërme të produkteve
 8. Nënkontraktorët dhe furnitorët e bizneseve me operacionet e mësipërme

Ju mund të verifikoni vlefshmërinë e certifikatave FSC® Zinxhiri i kujdestarisë këtu

Kushte për certifikimin e një biznesi

Ju mund të gjeni informacion mbi kornizën normative FSC® Chain of Custody për certifikim këtu.

Cilat janë përfitimet e certifikimit?

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.