Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Certifikimi GLOBALG.A.P. Compound Feed Manufacturing

Përshkrim i Shkurtër

Standardi GLOBALG.A.P. Compound Feed Manufacturing (CFM) përcakton pikat e kontrollit dhe kriteret e pajtueshmërisë për sigurimin e cilësisë në prodhimin e ushqimit të përbërë.

Përshkrimi i Detajuar

Fusha e veprimtarisë së standardit mbulon të gjitha fazat e prodhimit, nga prokurimi i lëndëve të para dhe blerja e përbërësve, trajtimi dhe magazinimi deri te përpunimi dhe shpërndarja e ushqimit të përbërë për kafshët që përdoren në prodhimin e ushqimit.

Cila është procedura e certifikimit ?

Ju mund ta shkarkoni rregulloren e certifikimit këtu. Rregullorja përfshin informacion mbi procedurën e auditimit, për lëshimin e certifikatës si dhe mirëmbajtjen e certifikimit.

Për kë është ?

Ky standard është për bizneset që prodhojnë ushqim të përbërë për kafshët që përdoren në prodhimin e ushqimit.

Prodhuesit e ushqimit të përbërë që furnizojnë bizneset e certifikuara GLOBALG.A.P. duhet të kenë certifikimin GLOBALG.A.P. CFM.

Cilat janë përfitimet e certifikimit ?

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.