Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

GDPR – Programi për Mikpritjen

Përshkrimi i Detajuar

Turizmi është industria e rëndë e vendit. Zhvillimi i tij lidhet drejtpërdrejt me ofrimin e shërbimeve të personalizuara për klientët.

Mbrojtja e privatësisë së klientit është tashmë një faktor i rëndësishëm në përvojën e përgjithshme të klientit në fushën e turizmit. Zbatimi efektiv i GDPR është thelbësor në këtë drejtim, por në të njëjtën kohë krijon një avantazh të fortë biznesi.

Në këtë kontekst, ofrimi i shërbimeve të personalizuara kërkon njohuri për preferencat e klientit, njohuri të cilat do të vijnë nga mbledhja dhe analiza e një sasie të madhe të dhënash nga çdo pikë kontakti midis klientit dhe kompanisë (p.sh. prezencë fizike, internet, sociale. media, platforma). Në të gjitha këto duhet të merren parasysh edhe kërkesat e GDPR.

Në mënyrë që hotelet të kenë mundësi të ruajnë dhe rrisin klientelën e tyre, duhet të investojnë në zgjidhje dhe shërbime me ndihmën e të cilave do të ofrojnë një nivel të lartë shërbimi të personalizuar duke u kujdesur për sigurinë e të dhënave personale të klientëve të tyre.

Kohëzgjatja: 16 orë

Çfarë ofron programi i trajnimit ?

TEMAT E PROGRAMIT

Kuptimi i kërkesave dhe veprimeve që duhet të ndërmerren në bizneset e sektorit të hotelerisë, nga Rregullorja e Përgjithshme e Mbrojtjes së të Dhënave

Cila është procedura e pjesëmarrjes?

Kontakt :

Telefon: +355 4 45 00 523/4

Email: tuvacademy@tuv.al