Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Vula e Privatësisë (GDPR) nga TÜV AUSTRIA

Vula e privatësisë (GDPR) nga TÜV AUSTRIA është një skemë certifikimi private që përmban një sërë kriteresh që janë në përputhje me Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR), në bazë të të cilave një organizatë/kompani mund të vlerësohet për të vërtetuar përputhjen e tyre me GDPR. dhe t’i jepet (në rast të një rezultati pozitiv të vlerësimit) distinktivi përkatës i mbrojtjes së të dhënave personale.

Nëpërmjet procedurës së vlerësimit dhe certifikimit, organizata/kompania që inspektohet merr një opinion të pavarur, të argumentuar, me përvojë dhe të besueshëm mbi nivelin e përputhshmërisë së tyre me kërkesat e GDPR, si dhe me kriteret e Vulës së Privatësisë (GDPR) nga TÜV AUSTRIA.

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.