Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Vlerësimi Teknik GDPR

TÜV AUSTRIA ofron vlerësime teknike të GDPR për organizatat dhe kompanitë në mënyrë që të vlerësojnë masat teknike dhe organizative të zbatuara të GDPR të organizatës.

Inspektorët me përvojë të TÜV AUSTRIA vlerësojnë nivelin e pajtueshmërisë së organizatës dhe mbrojtjen e të dhënave personale në sistemet dhe infrastrukturën e IT, bazuar në standardet ndërkombëtare të sigurisë së informacionit, dhe ata ofrojnë një raport gjithëpërfshirës që regjistron devijimet nga kërkesat e GDPR.

Me kë duhet të kontaktoj për certifikim?

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.