Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Rregullore e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave

Përshkrimi i detajuar

TÜV AUSTRIA ACADEMY është një organizatë e njohur ndërkombëtare arsimore, anëtare e TÜV AUSTRIA GROUP, e cila ofron shërbime arsimore dhe trajnimi inovative dhe gjithëpërfshirëse në një gamë të gjerë fushash lëndore. Deri më sot, ajo ka trajnuar më shumë se 95,000 drejtues të Sektorit Privat dhe Publik në vendet e Evropës, Lindjes së Mesme dhe të Largët si dhe në Amerikën Latine. DPO ACADEMY është një ofrues i specializuar i programeve të trajnimit në Greqi dhe Evropë për Rregulloren e Re të Mbrojtjes së të Dhënave si dhe për rolin e specializuar të DPO (Data Protection Officer).

Seminari i drejtohet drejtuesve të organizatave, konsulentëve të biznesit dhe atyre që dëshirojnë të njihen me kërkesat e rregullores së re, të cilat analizohen në gjuhë të thjeshtë dhe të kuptueshme. Nuk ka parakushte për pjesëmarrje. Pas seminarit lëshohet një çertifikatë ndjekjeje e suksesshme në greqisht dhe anglisht me vulën e besueshmërisë, cilësisë dhe njohjes ndërkombëtare të dy organizatave kryesore arsimore ndërkombëtare.

Grupi i prezantuesve përbëhet nga drejtues të specializuar dhe të njohur nga tregu si nga fusha ligjore ashtu edhe nga ajo e sigurisë së informacionit. Kohëzgjatja: 8 orë

Çfarë ofron programi i trajnimit ?

Seminari me titull “Rregullorja e Përgjithshme e Mbrojtjes së të Dhënave – përbëhet nga seksionet e mëposhtme:

Cila është procedura e pjesëmarrjes ?

Kontakt :

Telefon: +355 4 45 00 523/4

Email: tuvacademy@tuv.al