Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Certifikimi Globalg.A.P. Chain of Custody

Përshkrim i Shkurtër

Zbatimi i Standardit GLOBALG.A.P. Chain of Custody siguron ndarjen dhe gjurmueshmërinë e produkteve të certifikuara GLOBALG.A.P. në të gjithë zinxhirin e furnizimit.

Përshkrimi i Detajuar

Standardi përcakton kërkesat për:

Kompanitë me certifikimin GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY kanë të drejtën ekskluzive për të përdorur kërkesën për statusin e certifikuar të produktit të tyre.

Cila është procedura e certifikimit ?

Ju mund ta shkarkoni rregulloren e certifikimit këtu. Rregullorja përfshin informacion mbi procedurën e auditimit, për lëshimin e certifikatës si dhe mirëmbajtjen e certifikimit.

Për kë është ?

Ky standard është për bizneset që trajtojnë dhe/ose shesin produkte të certifikuara GLOBALG.A.P.; p.sh., paketuesit, tregtarët, thertoret, nënkontraktorët, etj.

Cilat janë përfitimet e certifikimit ?

Certifikimi GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY siguron një nivel transparence dhe integrimi që i jep vlerë të shtuar produktit dhe markës së një kompanie në treg.

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.