Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Certifikimi GLOBALG.A.P. Risk Assessment On Social Practice (GRASP)

Përshkrim i Shkurtër

GLOBALG.A.P. RISK ASSESSMENT ON SOCIAL PRACTICE (GRASP) është një modul vullnetar, shtesë që u zhvillua për të vlerësuar praktikat sociale në fermë, duke trajtuar aspekte specifike të shëndetit, sigurisë dhe mirëqenies së punëtorëve.

Përshkrimi i Detajuar

GRASP është krijuar për të plotësuar GLOBALG.A.P. IFA. Masat e GRASP mund të vlerësohen së bashku me auditimin GLOBALG.A.P. IFA. Rezultatet e vlerësimit më pas ngarkohen në databazën e GLOBALG.A.P., duke treguar nivelin tuaj të pajtueshmërisë dhe më pas janë të dukshme për partnerët e zinxhirit të furnizimit të industrisë dhe blerësve të cilëve u është dhënë akses.

Cila është procedura e certifikimit ?

Ju mund ta shkarkoni rregulloren e certifikimit këtu. Rregullorja përfshin informacion mbi procedurën e auditimit. Vlerësimi GRASP është I vlefshëm për një vit dhe vlerësimet kryhen çdo vit.

Për kë është ?

Vlerësimi GRASP është i detyrueshëm për njësitë e akuakulturës që duan të marrin certifikimin GLOBALG.A.P. dhe mund të aplikohet nga fermat që kanë certifikim GLOBALG.A.P.

Cilat janë përfitimet e certifikimit?

Vlerësimi GRASP:

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.