Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

HAZOP

Përshkrim i Shkurtër

TÜV AUSTRIA,  është gjithashtu aktive në fushën e studimeve HAZOP, nëpërmjet Organizatës së saj mëmë, TÜV AUSTRIA GROUP.

Përshkrimi i Detajuar

Metodologjia HAZOP është zhvilluar për të identifikuar rreziqet në instalimet e procesit, si dhe problemet operative, të cilat – edhe pse nuk janë kritike për sa i përket sigurisë – mund të ndikojnë në produktivitetin e instalimit. Koncepti kryesor pas studimeve të HAZOP është që proceset funksionojnë mirë brenda kufijve të përcaktuar nga dizajni.

Qëllimi i studimeve të HAZOP është të analizojë sigurinë dhe disponueshmërinë e instalimeve të procesit. Nëse sistemet ekzistuese të sigurisë rezultojnë të pamjaftueshme, bëhen sugjerime në lidhje me miratimin e masave shtesë që do të përmirësojnë sigurinë dhe disponueshmërinë.

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.