Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Punonjës i Shtëpisë

Kujt i Drejtohet ?

Ky certifikim është dizenjuar për profesionistët që planifikojnë, promovojnë dhe programojnë shitje në Qendrat e Konferencave dhe Ekspozitave të ofruara nga ndërmarrjet hoteliere/turistike, nëpërmjet mjeteve dixhitale ose nëpërmjet kontaktit personal, të kompanive, distributorëve, agjencive të udhëtimit, shoqatave, ose kontaktimit të drejtpërdrejt të klientit/konsumatorit.

Procedurat e Certifikimit :

Procesi i ekzaminimit konsiston në një testim teorik dhe praktik.

Pas përfundimit me sukses të provimeve (pjesa teorike dhe praktike), profesionistit i lëshohet një certifikatë përputhshmërie me vlefshmëri 5 vjeçare.

Procedura e Certifikimit për këtë specializim është e Akredituar nga Sistemi Grek i Akreditimit, në përputhje me kërkesat e Standardit Ndërkombëtar ISO/IEC 17024.

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.