Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Incoterms® 2020 – Kushtet e Sigurisë & Detyrimi i Pagesës së Bankave

Përshkrimi i Detajuar

Programi ju prezanton me terminologjinë dhe teknikat e veçanta të eksportimit. Ju do të trajnoheni për Kushtet e rishikuara të INCOTERMS ® 2020 të Transportit Ndërkombëtar dhe Mënyrat Ndërkombëtare të Shlyerjes së Vlerës së Faturës. Njohja e përdorimit korrekt të praktikave moderne dhe mjeteve financiare të Tregtisë Ndërkombëtare do t’ju ndihmojë të forconi konkurrencën ndërkombëtare të biznesit tuaj.

Ne analizojmë Kushtet Ndërkombëtare të Dorëzimit të Mallrave INCOTERMS ® 2020, duke u fokusuar në detyrimet që ato vendosin ndaj tregtarëve. Ne theksojmë sfidat themelore, duke propozuar metoda të përshtatshme menaxhimi për çdo situatë. Ne i njohim pjesëmarrësit me Metodat Ndërkombëtare të Pagesave, procedurën dhe llojet e Shlyerjes së “Vlerave” (Arkëtimeve). Ne thellojmë operacionin, “pikat e imëta” dhe llojet e Letër Kreditit (L/C) dhe vlerësojmë zgjidhjet e ofruara nga Detyrimi i Pagesës Bankare (Detyrimi i Pagesës Bankare) – mënyra e re e pagesës në Tregtinë Ndërkombëtare.

Kohëzgjatja: 14 orë

Çfarë ofron programi i trajnimit ?

Tematikat e trajnimit:

Cila është procedura e pjesëmarrjes ?

Kontakt :

Telefon: +355 4 45 00 523/4

Email: tuvacademy@tuv.al