Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Sistemet e Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit ISO 27001

Përshkrim

ISO 27001 është standardi ndërkombëtar de fakto për sigurinë dhe mbrojtjen e informacionit të një organizate. Qëllimi i standardit është të sigurojë që kompania të ruajë konfidencialitetin, integritetin dhe disponueshmërinë e informacionit të saj, për të gjitha palët e interesuara, si brenda dhe jashtë.

Ai siguron që i gjithë informacioni të merret parasysh, në format e tij të ndryshme, si dhe rreziqet që lidhen me zbulimin e tij.

Cila është procedura e certifikimit ?

Kujt i drejtohet?

Në përputhje me kërkesat e ISO 27001, sistemi i menaxhimit të sigurisë së informacionit mund të zbatohet nga të gjitha llojet e bizneseve, pavarësisht sektorit ku ata janë aktivë, që dëshirojnë të eliminojnë kërcënimet që mund të rrezikojnë disponueshmërinë, integritetin dhe konfidencialitetin e informacionit të tyre. TÜV AUSTRIA ka audituar një gamë të gjerë kompanish, si banka, qendra telefonike, kompani grafike dhe printimi, kompani IT, etj.

Cilat janë përfitimet e certifikimit?

Me kë duhet të kontaktoj për certifikim ?

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.