Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Inspektimi i Shkallëve Lëvizëse dhe Tapeteve Lëvizëse

Duke shfrytëzuar përvojën, njohuritë dhe mbështetjen e TÜV AUSTRIA GROUP, TÜV AUSTRIA ofron në Shqipëri shërbime inspektimi të shkallëve lëvizëse dhe tapeteve lëvizëse.

Sipas kërkesave rregullatore, inspektimet fillestare dhe periodike të shkallëve lëvizëse/ tapeteve lëvizëse kryhen ekskluzivisht nga Organizata të Akredituara/Autorizuara.

Në veçanti, kërkesat parashikojnë sa vijon:

Inspektimet fillestare dhe periodike të shkallëve lëvizëse / tapeteve lëvizëse u bënë të detyrueshme për arsyet e mëposhtme:

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.