Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Inspektimi i Konstruksioneve Metalike

Përshkrim i Shkurtër

TÜV AUSTRIA HELLAS është një organ i akredituar nga Sistemi Grek i Akreditimit (E.SY.D.) për inspektimet fillestare dhe periodike të strukturave metalike. Besueshmëria së bashku me njohjen e certifikatave të lëshuara nga TÜV AUSTRIA HELLAS ofrojnë zgjidhjen optimale për inspektimin e strukturave.

Përshkrimi i Detajuar

Inspektimi fillestar dhe periodik.

Inspektimet e strukturave të çelikut kryhen në përputhje me standardet e mëposhtme:

Inspektimet e lyerjes.

Si një organ i pavarur inspektimi, TÜV AUSTRIA merr përsipër inspektimin e lyerjes së strukturave të çelikut, si gjatë fazës së ndërtimit (procesi i lyerjes, përgatitja, materiali, respektimi i specifikimeve të materialeve) ashtu edhe në fazën përfundimtare (matja e trashësisë së bojës). , në përputhje me standardet e mëposhtme:

Kujt i Drejtohet ?

Kompanitë e përpunimit të çelikut, kompanitë që prodhojnë depozita, zotëruesit e depozitave (p.sh., rafineritë), zotëruesit e strukturave metalike, të çelikut, etj.

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.