Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Inspektimi i Saldimit në Dritë të NDT – Pasqyrim dhe Vlerësim

Përshkrimi i Detajuar

Ky trajnim mbulon një vlerësim bazë të metodave kryesore të NDT ( Inspektimi vizual, Testimi i Grimcave Magnetike, Testimi Penetrant, Testimi Radiografik, Testimi me ultratinguj dhe Testimi i Rrymës); zgjedhja e metodës në lidhje me materialet, llojin e defektit, pozicionin dhe gjeometrinë e saldimit; metodat e klasifikimit të materialeve, instrumentet e pronarit; metodat sipërfaqësore; Inspektimi vizual, inspektimi i grimcave magnetike dhe depërtuesve dhe testimi i rrymës; metodat për ekzaminimin e brendshëm, radiografinë e rrezeve X dhe gama, zbulimin e defekteve me ultratinguj.

Për të vlerësuar metodat e disponueshme, për të shpjeguar parimet bazë të këtyre metodave, për të identifikuar avantazhet dhe disavantazhet e tyre si në aplikime ashtu edhe në zbulimin e defekteve.

Çfarë është NDT / NDE.

Cila është procedura e pjesëmarrjes ?

Kontakt :

Telefon: +355 4 45 00 523/4

Email: tuvacademy@tuv.al