Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Inspektime të Burimeve të Energjisë së Rinovueshme (Fotovoltaikë, Parqet Eolike/Energjisë së Erës, Biogaz.)

Përshkrim i Shkurtër

TÜV AUSTRIA HELLAS LTD (DEGA SHQIPERI), si një degë e TÜV AUSTRIA HELLAS TÜV AUSTRIA HELLAS LTD (DEGA SHQIPERI), si një degë e TÜV AUSTRIA HELLAS është sinonim i sigurimit të investimeve në Burimet e Energjisë  së Rinovueshme.

Duke shfrytëzuar njohuritë dhe mbështetjen e organizatës mëmë,  mund të ofrojmë një përvojë dhe specializim të gjerë në inspektimin dhe certifikimin e projekteve energjetike, për të gjitha  kompanitë, aktive në instalime dhe prodhimin e energjisë elektrike nga burime konvencionale dhe të energjisë së rinovueshme.

Përshkrimi i Detajuar

Fotovoltaikët:

TÜV AUSTRIA HELLAS është akredituar nga Sistemi Grek i Akreditimit (E.SY.D.) për inspektimin fillestar dhe periodik të instalimeve FV, në përputhje me standardin IEC 62446, dhe ofron shërbimet e mëposhtme:

Parqet Eolike/Energjisë së Erës

Shërbimet tona në fushën e parqeve eolike janë si më poshtë:

Biogaz:

Shërbimet tona në fushën e impianteve të biogazit janë si më poshtë:

Përvoja:

Të gjithë inspektorët tanë  janë trajnuar siç duhet për të siguruar cilësinë e projekteve. Ata kanë gjithashtu përvojë të gjerë në inspektimin e projekteve të prodhimit të energjisë duke përdorur Burimet e Energjisë së Rinovueshme, duke marrë pjesë në inspektimet e qindra instalimeve në vitet e fundit në Greqi, Qipro, Jordani dhe Rumani. Inspektorët vlerësohen rregullisht në përputhje me procedurat e brendshme të TÜV AUSTRIA HELLAS dhe akreditimit ISO 17020.

Kujt i Drejtohet ?

Shërbimet gjithëpërfshirëse të inspektimeve janë të destinuara për:

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.