Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Hyrje në Metalurgji dhe Teknologji e Materialeve

Përshkrimi i Detajuar

Ky kurs është projektuar kryesisht për saldatorët, fabrikuesit dhe të gjithë personelin e përfshirë në fabrikimin dhe punimet e çelikut strukturor.

Kursi Ofron Informacion Thelbësor DHE JETIK Në Lidhje Me Llojet e Zakonshme Industrial Të Formimit Të Çelikut DHE Çelikut, Shpjegim Të Të Efektit Të Nësësë Në Çelik, Efectin E Shkallëve Të Hidrogjenit, Ekuivalentin E Karbonitin

Aftësia e saldimit të çelikut, vetitë mekanike dhe fizike të çelikut.

Cila është procedura e pjesëmarrjes ?

Kontakt :

Telefon: +355 4 45 00 523/4

Email: tuvacademy@tuv.al