Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Certifikimi ISO 37001 – Sistemet e Menaxhimit Anti-Ryshfet

Përshkrim i Shkurtër

ISO 37001 synon të ndihmojë një organizatë në zbatimin e një sistemi efektiv të menaxhimit anti- ryshfet. Ai u ofron organizatave udhëzime për zbatimin e masave anti-ryshfet, në varësi të llojit dhe madhësisë së organizatës, dhe natyrës dhe shtrirjes së rrezikut të ryshfetit me të cilin përballet organizata.

Përshkrimi i Detajuar

Certifikimi dhe zbatimi i ISO 37001 nuk eliminon rrezikun e ryshfetit, por sigurisht që është një hap i madh në luftimin e tij.

Disa nga pikat kryesore ku standardi fokusohet janë:

Sipas strukturës ANNEX SL, ISO 37001 mund të kombinohet gjatë zbatimit ose certifikimit me standarde të tjera që ndjekin të njëjtën strukturë, si ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, ISO 27001.

Cila është procedura e certifikimit ?

Kujt i Drejtohet ?

Standardi është i zbatueshëm për organizatat publike, private dhe vullnetare të vogla, të mesme dhe të mëdha.

Cilat janë përfitimet e certifikimit ?

Zbatimi dhe certifikimi ISO 37001 i shton vlerë një organizate përmes:

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.