Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Auditimet në Fushën e Teknologjisë së Informacionit

TÜV AUSTRIA ALBANIA ofron shërbime të personalizuara të Auditimit të Sigurisë së
Teknologjisë së Informacionit për organizatat dhe kompanitë për të vlerësuar nivelin e pjekurisë
së sigurisë ose për të kontrolluar përmbushjen e organizatës kundrejt legjislacionit shqiptar ose
evropian (p.sh. direktiva NIS).

Me kë duhet të kontaktoj për certifikim?

Na kontaktoni

Na kontaktoni në numrin +355 4 45 00 523 ose nëpërmjet e-mail në info@tuv.al dhe personeli ynë do të jetë në dispozicionin tuaj për t’ju dhënë informacione të mëtejshme.