Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Lean Six Sigma Green Belt (Rripi i Gjelbër)

Përshkrimi i detajuar

Qëllimi i programit të trajnimit është të analizojë më tej metodologjinë e DMAIC dhe mjetet individuale nëpërmjet prezantimeve, ushtrimeve dhe studimeve të rasteve. Një parakusht për të ndjekur programin e trainimit është se pjesëmarrësit janë tashmë të çertifikuar 6 rripat e Verdhë Sigma.

I  drejtohet Drejtuesve të Biznesit, Menazherëve të Cilësisë, Menaxherëve të Projektit që kanë njohuri themelore të metodologjisë Lean Six Sigma dhe duan të kryejnë projekte përmirësimi në kompaninë e tyre ose në rripa të çertifikuar Six Sigma Yellow(të Verdhë) të cilët dëshirojnë të çertifikohen në nivelin tjetër.

Kohëzgjatja: 40 orë

Çfarë ofron programi i trajnimit ?

Programi i trajnimit analizon fazat:

Duke përfunduar programin e trainimit, pjesëmarrësit do të kenë fituar njohuritë për të udhëhequr projekte të përmirësimit me rreze të shkurtër ose të mesme ose për të marrë pjesë në grupe projektesh më të mëdha, nën mbikqyrjen e një Rripi të Zi.

Pas përfundimit të programit të trajnimit, lëshohet një certifikatë e pjesëmarrjes.

Pjesëmarrësit kanë mundësinë, nëse dëshirojnë, të marrin provimet (3 orë në anglisht, online) të organit ndërkombëtar të çertifikimit IASSC për blerjen e Certifikatës së Rripit të Gjelbër Six Sigma.

Cila është procedura e pjesëmarrjes ?

Kontakt :

Telefon: +355 4 45 00 523/4

Email: tuvacademy@tuv.al