Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
 • Albanian
  • English

Metodologjia e Logout / Tagout

Përshkrimi i Detajuar

Metodologjia Lockout / Tagout (LOTO) i referohet praktikave dhe procedurave specifike për të mbrojtur punëtorët në një mjedis industrial nga aktivizimi ose fillimi i papritur i makinerive dhe pajisjeve ose lëshimi i energjisë së rrezikshme gjatë operacioneve të mirëmbajtjes ose mirëmbajtjes.

Kohëzgjatja: 16 orë

Çfarë ofron programi i trajnimit ?

Pikat kryesore:

 1. Identifikimi dhe ndërgjegjësimi për rreziqet dhe gatishmëria
 2. Përcaktimi dhe planifikimi i masave dhe veprimeve
 3. Përcaktimi i mënyrës së informimit dhe komunikimit
 4. Çaktivizimi i pajisjeve / rrjeteve / objekteve të ngarkuara
 5. Izolimi i burimeve të energjisë (të rrezikshme).
 6. Shkrimi i procedurave me shkrim
 7. Çaktivizoni energjinë e ruajtur
 8. Kontrolli – Test për aktivizimin e papritur të mekanizmave
 9. Mirëmbajtja e pajisjeve, etiketave, shenjave, mekanizmave
 10. Trajnimi dhe rikualifikimi i punonjësve të prekur
 11. Inspektimet (auditet) për sigurinë (sigurinë) e punëtorëve dhe objekteve
 12. Test

Cila është procedura e pjesëmarrjes ?

Kontakt :

Telefon: +355 4 45 00 523/4

Email: tuvacademy@tuv.al