Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Albanian
    • English

Mirëmbajtje dhe Funksionim i Sigurt të Pajisjeve Ngritëse dhe Ashensorëve

Përshkrimi i Detajuar

Programi plotëson kërkesat për trajnimin e Pjesëmarrësve në Mirëmbajtjen, Funksionimin dhe Trajtimin e Pirunëve Vetëlëvizëse (vinça , vinça teleskopik, kamionë kosh, etj.) dhe Pirunëve ngritës.

Ky program trajnimi është i duhuri për: operatorët e makinerive ngritëse, përpunuesit, drejtuesit e pirunëve, punonjësit e mirëmbajtjes, menaxherët e departamenteve të pjesëve të këmbimit, menaxherët e magazinës dhe drejtuesit e departamenteve të logjistikës.        

Prezantohen dhe analizohen:

Cila është procedura e pjesëmarrjes ?

Kontakt :

Telefon: +355 4 45 00 523/4

Email: tuvacademy@tuv.al